hypnopompe hallucinaties

hypnopompe hallucinaties


Home | hypnopompe hallucinaties
 

1 - 3 van 3 voor hypnopompe hallucinaties

hypnopompe hallucinaties Hallucinaties - Slaapklachten
hallucinaties hallucinaties h hallucinaties hallucinaties hallucinaties zijn beelden die op een droom lijken en komen voor bij de overgang van waken naar slapen of andersom. hypnagoge hallucinaties komen voor bij vallen en hypnopompe hallucinaties komen voor bij het wakker worden. de hallucinaties zijn in feite dromen die op het verkeerde tijdstip komen.
slaapklachten.nl

Nederlandse Vereniging voor Narcolepsie - Even sluimeren
... gevallen of valt dat en waar komt het vandaan? schreef de brit coleridge in zijn aantekeningen. sluimerhallucinaties bestaan uit het waarnemen, tijdens het inslapen (hypnagoge hallucinaties) of ontwaken (hypnopompe hallucinaties), van extreem levendige droombeelden die nauwelijks van de werkelijkheid te onderscheiden zijn. tijdens die dromen ziet, hoort en voelt men van alles. de hallucinaties ...
narcolepsie.nl

Narcolepsie
... korte episodes van plotseling bilateraal tonusverlies van de spieren, intense emotie) onderdelen van de rem-slaap in de overgangsfase tussen slapen en waken ofwel hypnopompe of hypnagoge hallucinaties of slaapparalyse aan het begin of einde van slaapepisodes directe fysiologische drug, geneesmiddel) somatische aandoening. diagnostische criteria international classification of sleep disorders ( ...
hulpgids.nl