hypnagoge hallucinaties

hypnagoge hallucinaties


Home | hypnagoge hallucinaties
 

1 - 9 van 9 voor hypnagoge hallucinaties

hypnagoge hallucinaties Slaapaanvallen
... moeite met concentreren verhoogde prikkelbaarheid geheugenverlies slaapaanvallen of microslaap als je rustig zit niet in staat zijn alert te blijven geen energie daarnaast zijn kataplexie, slaapverlamming en hypnagoge hallucinaties ook symptomen van narcolepsie. meest beangstigende symptomen van narcolepsie is kataplexie, dit komt omdat het zo onvoorspelbaar is. je kan erdoor gewond raken, omdat ...
slaapklachten.nl

   hypnagoge hallucinaties Hallucinaties - Slaapklachten
hallucinaties hallucinaties h hallucinaties hallucinaties hallucinaties zijn beelden die op een droom lijken en komen voor bij de overgang van waken naar slapen of andersom. hypnagoge hallucinaties komen voor bij vallen en hypnopompe hallucinaties komen voor bij het wakker worden. de hallucinaties zijn in feite dromen die op het verkeerde tijdstip komen.
slaapklachten.nl Meer van deze site

NVN - Wat is narcolepsie
... meestal slechts enkele minuten zelden langer dan tien minuten. ze treden op tijdens inslapen 's nachts, maar ook overdag. nevenklachten naast de vier hoofdsymptomen slaapaanvallen, kataplexie, slaapparalyse en hypnagoge hallucinaties, zijn er nog tal van andere symptomen. zo hebben veel patienten een verstoorde nachtelijke slaap ze slapen te licht, worden vaak wakker en hebben relatief veel rem- ...
narcolepsie.nl

Narcolepsie: De behandeling van cataplexie
... sterker en sneller effect op depressie vergeleken met imipramine (brodie ., 1961). imipramine is erg effectief op het gebied van onderdrukken van cataplexie-aanvallen, slaapparalyse en hypnagoge hallucinaties, maar heeft geen effect op slaapaanvallen (hishikawa ., 1966). desmethylimipramine is net zo effectief als imipramine op het gebied van genoemde symptomen van narcolepsie, maar heeft minder ...
videgro.net

droomduider Drs. Janne Geraets
... een rem-episode (ook wel soremp - sleep onset rem period genoemd). de levendige dromengewaarwordingen aan het begin of het einde van een slaapperiode worden pas naderhand begrepen als fictief. (hypnagoge hallucinaties). normaal gesproken begint dit veel later. zie ook het artikel vaak gestelde vragen. narcoleptie komt behalve dieren zoals paarden, koeien en honden. bij honden heeft men heel veel ...
senzar.nl

NVN - Geschiedenis
... dromen vooral tijdens de overgang van waak naar slaap, soms ook van slaap naar waak. dit werd aangeduid als slaapgebonden (hypnagoge) hallucinaties. een 2e verschijnsel was het ontwaken uit slaap met de vaststelling dat men zich niet meer kon bewegen, behalve de ogen. deze algehele verlammingstoestand duurt vaak erg kortmaar uiteraard ook uiterst beangstigend. deze ...
narcolepsie.nl

Droom - Wikipedia
... zijn te onderscheiden. men spreekt hierbij sluimerhallucinatie sluimerhallucinaties. deze toestanden kunnen nog worden onderscheiden in twee vormen tijdens het inslapen (hypnagoge hallucinaties, of hypnagogie hypnagogie) of ontwaken (hypnopompe hallucinaties, of hypnopompie hypnopompie). dromen in verhalen verhalen bewerken vergroten erlka nig erlka nig, een kind ziet de elfen elfenkoning en zijn ...
wikipedia.org

   Narcolepsie - Wikipedia
... spierverslappingen duren meestal enige seconden tot 2 minuten. in heel zeldzame gevallen kan het langer duren, meerdere aanvallen achter elkaar. belangrijk hierbij volledig bij bewustzijn blijft. hypnagoge hallucinaties zeer levendige en vaak beangstigende droomachtige gewaarwordingen die voorkomen vallen. (hypnopompe hallucinaties, idem ontwaken). slaapverlamming slaapverlamming een tijdelijk ...
wikipedia.org Meer van deze site