hypnagoge hallucinaties

hypnagoge hallucinaties


Home | hypnagoge hallucinaties
 

1 - 10 van 10 voor hypnagoge hallucinaties

Nederlandse Vereniging voor Narcolepsie - Hypnagoge Hallucinaties
hypnagoge hallucinaties print print e-mail e-mail hypnagoge hallucinaties zijn levensechte (vaak angstige) droombeelden. zea duren meestal slechts enkele minuten zelden langer dan tien minuten. ze treden niet alleen 's nachts op, maar ook wanneer men overdag in slaap valt. meer meer gerelateerde onderwerpen even sluimeren populaire downloads bestandsicoon levensverhalen bestandsicoon bestandsicoon ...
narcolepsie.nl

   Nederlandse Vereniging voor Narcolepsie - Hypnagoge Hallucinaties
hypnagoge hallucinaties hypnagoge hallucinaties print print e-mail e-mail hypnagoge hallucinaties zijn levensechte (vaak angstige) droombeelden. zea duren meestal slechts enkele minuten zelden langer dan tien minuten. ze treden niet alleen 's nachts op, maar ook wanneer men overdag in slaap valt. meer meer gerelateerde onderwerpen even sluimeren populaire downloads bestandsicoon levensverhalen ...
narcolepsie.nl Meer van deze site

hypnagoge hallucinaties Slaapaanvallen - Slaapklachten
... moeite met concentreren verhoogde prikkelbaarheid geheugenverlies slaapaanvallen of microslaap als je rustig zit niet in staat zijn alert te blijven geen energie daarnaast zijn kataplexie, slaapverlamming en hypnagoge hallucinaties ook symptomen van narcolepsie. een van de meest beangstigende symptomen van narcolepsie is kataplexie, dit komt omdat het zo onvoorspelbaar is. je kan erdoor gewond ...
slaapklachten.nl

   hypnagoge hallucinaties Hallucinaties - Slaapklachten
hallucinaties hallucinaties h hallucinaties hallucinaties hallucinaties zijn beelden die op een droom lijken en komen voor bij de overgang van waken naar slapen of andersom. hypnagoge hallucinaties komen voor bij vallen en hypnopompe hallucinaties komen voor bij het wakker worden. de hallucinaties zijn in feite dromen die op het verkeerde tijdstip komen.
slaapklachten.nl Meer van deze site

Narcolepsie
... in nederland lijden aan narcolepsie. kenmerken en frequentie waarmee overmatige slaperigheid onbedwingbare slaapaanvallen overdag - frequentie 95-100% 8226; kataplexie - frequentie 70% 8226; hypnagoge hallucinaties - frequentie 30% 8226; slaapverlamming - frequentie slaperigheid en slaapaanvallen overdag slaapneiging overdag, soms een continu gevoel van slaperigheid (een gevoel alsof nachten ...
hulpgids.nl

droomduider Drs. Janne Geraets
... een rem-episode (ook wel soremp - sleep onset rem period genoemd). de levendige dromengewaarwordingen aan het begin of het einde van een slaapperiode worden pas naderhand begrepen als fictief. (hypnagoge hallucinaties). normaal gesproken begint dit veel later. zie ook het artikel vaak gestelde vragen. narcoleptie komt behalve dieren zoals paarden, koeien en honden. bij honden heeft men heel veel ...
senzar.nl

Slaapstoornissen
... wordt vaak uitgelokt door heftige emoties. verder zien we soms de zogenaamde slaapverlamming, waarbij de persoon inslapen of ontwaken gedurende een korte periode niet kan bewegen. een ander minder vaak voorkomend verschijnsel zijn hypnagoge hallucinaties. voor meer informatie over deze aandoeningen kunt u onder andere contact opnemen met de verschillende patientenverenigingen. 1999, a. oosterhuis
www.health-psychology.com

Slotervaartziekenhuis
... . cataplexie een dergelijke aanval kan worden uitgelokt door emoties. tevens kan er tijdens het inslapen direct droomslaap optreden waardoor zeer levendige dromen met waarheidskarakter kunnen ontstaan, z.g. hypnagoge hallucinaties. verder treedt soms een kortdurend algeheel gevoel van verlamming op bij het ontwaken. de persoon is dan wakker, maar kan zich niet verroeren gedurende enkele tot wel 10 ...
slz.nl

Narcolepsie: De behandeling van cataplexie
... sterker en sneller effect op depressie vergeleken met imipramine (brodie ., 1961). imipramine is erg effectief op het gebied van onderdrukken van cataplexie-aanvallen, slaapparalyse en hypnagoge hallucinaties, maar heeft geen effect op slaapaanvallen (hishikawa ., 1966). desmethylimipramine is net zo effectief als imipramine op het gebied van genoemde symptomen van narcolepsie, maar heeft minder ...
videgro.net

Slaapverlamming - Wikipedia
... is een slaapstoornis slaapstoornis waarin spier (anatomie) spieren in het lichaam vlak vallen of direct na het ontwaken verlamd zijn. de verlamming kan gepaard gaan met hallucinaties (zogeheten hypnagoge waarnemingsstoornissen). het verschijnsel is relatief onbekend recent wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. om deze reden geen zekerheid over de oorzaak van het verschijnsel. vermoed wordt dat ...
wikipedia.org